Foretak som starter på I i med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)