Foretak som starter på I i Bodø med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)