Foretak som starter på I i Arendal med bransjen Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler (45320)