Foretak som starter på I i Bodø med bransjen Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (62090)