Foretak som starter på J med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)