Foretak som starter på K i Løten med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)