Foretak som starter på K i Bodø med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)