Foretak som starter på K i Løten med bransjen Oppdrett av annet storfe (1420)