Foretak som starter på K i Løten med bransjen Kombinert husdyrhold og planteproduksjon (1500)