Foretak som starter på K i med bransjen Kombinert husdyrhold og planteproduksjon (1500)