Foretak som starter på K i Løten med bransjen Tjenester tilknyttet husdyrhold (1620)