Foretak som starter på K i Ringsaker med bransjen Produksjon av elektrisitet fra vannkraft (35111)