Foretak som starter på K i Arendal med bransjen Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler (45320)