Foretak som starter på K i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)