Foretak som starter på K i Verdal med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)