Foretak som starter på K i Løten med bransjen Annen forebyggende helsetjeneste (86904)