Foretak som starter på K i Ibestad med bransjen Sosiale velferdsorganisasjoner (88995)