AS som starter på L i Øvre Eiker med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)