AS som starter på L i Alta med bransjen Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur (3211)