AS som starter på L i med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)