AS som starter på L i med bransjen Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers (46180)