Foretak som starter på L i Flora med bransjen Kombinert husdyrhold og planteproduksjon