Foretak som starter på L i Flora med bransjen Produksjon av elektrisitet fra vannkraft