AS som starter på M med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)