AS som starter på M i med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)