AS som starter på M i med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)