Foretak som starter på M i Sunndal med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)