Foretak som starter på M i Oslo med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)