AS som starter på N i med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)