AS som starter på N i med bransjen Plan- og reguleringsarbeid (71111)