Foretak som starter på N i Løten med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)