Foretak som starter på N i Flora med bransjen Kombinert husdyrhold og planteproduksjon (1500)