Foretak som starter på N i med bransjen Kombinert husdyrhold og planteproduksjon (1500)