Foretak som starter på N i med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)