Foretak som starter på N i Drammen med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)