AS som starter på O i Tynset med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)