AS som starter på O med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)