AS som starter på O i med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)