AS som starter på O i Oslo med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)