AS som starter på O i Indre Fosen med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)