AS som starter på O i Tromsø med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)