Foretak som starter på O i Vestby med bransjen Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster (1110)