Foretak som starter på O i Sunndal med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)