Foretak som starter på O i Bodø med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)