Foretak som starter på O i Balsfjord med bransjen Tjenester tilknyttet planteproduksjon (1610)