Foretak som starter på O i Bodø med bransjen Bygging av skip under 100 br.tonn (30112)