Foretak som starter på O i Fredrikstad med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)