Foretak som starter på O i Asker med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)