Foretak som starter på O med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)