Foretak som starter på O i Bodø med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)