Foretak som starter på O i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)