Foretak som starter på O i Flatanger med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)